Дейност

Считаме, че три основни елемента в подобрение на нашата дейност са основа за поддържане на дълготрайното сътрудничество с нашите клиенти.

1. Подобряване качеството на продукта - лагери Х-Life от FAG . Лагерите X-Life са лагери с по-висок стандарт, адаптирани към специфичните нужди на клиента. Стратегията на Х-Life е да се подобри изцяло качеството на лагери FAG към едно много високо ниво. Този тип лагери имат следните предимства:

  • 30 °/о по-висока устойчивост на умора
  • 50 °/о по-дълъг живот
  • 10 °/о по-нисък момент на триене
  • Увеличена товароносимост
  • Допълнителен знак Х-Life на лагера и опаковката

2. Подобряване на доставките и сервиза.
Гея Комерс 5 ООД има готовност да поддържа на склад всички видове лагери с вътрешен диаметър до 150 мм., не по-малко от 2 бройки от вид е цел максимално бързо реагиране на потребителското търсене.

3. Подобряване цената на продукта.
Въпреки последните драстични промени на световните цени на стоманата и енергопродуктите, а от там и на фабрично-заводската цена на лагерите FAG, Гея Комерс 5 ООД предлага все по-големи отстъпки от доставната цена за търговци и все по-конкурентни цени на своите крайни клиенти.

Ръководството на Гея Комерс - 5 ООД е посветило усилията си да утвърди фирмата като коректна и уважавана търговска организация, както на българския, така и на международните пазари. Стремежът на фирмата е да предоставя на всички свои клиенти конкурентно-способни стоки и услуги, които в най-пълна степен да удовлетворяват конкретните им нужди и изисквания, и на тази база да изгражда партньорство, основано на взаимно доверие и гарантирано качество.

2006 Всички права запазени. Гея комерс-5